Verhuizen naar een woonzorgcentrum betekent niet dat het sociale leven plots stopt. We willen er samen voor zorgen dat al onze bewoners van een aangenaam verblijf kunnen genieten .

Animatie is dan ook niet meer weg te denken in onze dagelijkse werking. Het zorgt voor een aangename sfeer en helpt de bewoners de dagelijkse sleur te doorbreken via een prettige dagbesteding. Deelnemen aan een activiteit is de ideale manier om contacten te leggen, vaardigheden te onderhouden, zich nuttig te voelen en zich te ontspannen.

Wekelijks wordt er een goed gevuld programma ter beschikking gesteld, waarbij er voor gezorgd wordt dat iedereen aan bod kan komen. De activiteiten zijn nooit dwingend, het blijft altijd een uitnodiging.

Zangkoor



Iedere maandagvoormiddag komen ‘de Karekieten’, ons huiskoor, samen om te zingen.

De liedjesteksten worden verdeeld, en dan kan er op verzoek van de koorleden naar hartenlust gezongen worden.

Voorlezen



Voorlezen is niet alleen voor kinderen.
Ook volwassenen genieten van voorlezen.
Het geeft mensen die niet meer zelf kunnen lezen, de mogelijkheid om verhalen te leren kennen en te praten over boeken. Boeken brengen stof tot discussies, gesprekken en herinneringen.

Intergenerationeel samenwerken


Kinderen en ouderen : het is een mooie combinatie.
Meer dan 20 jaar geleden werd er een samenwerking gestart met de school van de H. Engelen, de huidige Bengelschool. Aanvankelijk kwam de kleuterklas eens langs om een liedje te zingen voor oma- en opadag. Ondertussen werd deze samenwerking behoorlijk uitgebreid en wordt er een waaier aan activiteiten samen georganiseeerd, vb. een zangnamiddag, nieuwjaarsbrieven voorlezen, sneukeltocht, musical, bezoek aan de school, …

Zwemmen


Bewegen in het water heeft een erg positieve invloed op de  lichaamsfuncties van ouderen: de bloedsomloop, ademhaling, spieren, coördinatie…  worden volop gestimuleerd. Zwemmen is dus ideaal voor het verbeteren van de conditie, het verhogen van de mobiliteit en het verbeteren van de bewegingsmogelijkheden van gewrichten.

In een klein privézwembad in Waasmunster kunnen we maandelijks terecht met een groepje bewoners voor een ontspannen en deugddoend zwemuurtje.

Buiten binnen halen


Omdat het niet voor alle bewoners nog haalbaar is om buiten de muren van ons woonzorgcentrum te treden, willen wij via een aantal projecten de buitenwereld naar binnen halen. Op die manier kunnen onze bewoners het contact met de buitenwereld behouden.

Zo organiseerden we reeds projecten in samenwerking met het stadmuseum van Lokeren en het Masereelfonds.