De Congregatie Eerwaarde Zusters der Heilige Engelen werd in 1880 gesticht door Kanunnik De Brabander in Sint-Niklaas in het Sint-Jozefinstituut. De benaming ‘Engelen’ verwijst zowel naar de levenswijze die de zusters zouden nastreven als naar hun opdracht de engelbewaarders te zijn voor de leerlingen, in het bijzonder de kleinsten die in het Sint-Jozefinstituut hun opleiding kregen. Samen met Kanunnik De Brabander zorgde de eerste overste, Moeder Michaëlle , voor de verdere groei en bloei van de congregatie.

Het aantal zusters nam steeds toe waardoor men genoodzaakt was op zoek te gaan naar een nieuwe huisvesting.

Op 1 mei 1892 werd een prachtig groot herenhuis gekocht in de Brugstraat in Lokeren, met een even prachtige grote tuin ( het Hof ter Engelen) en een vijver van ongeveer honderd meter lang. Hier stond vanaf oktober 1892 het hoofdhuis van de Congregatie van de Zusters der Heilige Engelen.

Er werd een nieuwe dienstverlening tot stand gebracht, namelijk verzorging van zieken aan huis. De inwonende zuster verzorgde de zieken en nam de huishoudelijke taken op zich. Daarnaast was er ook aandacht voor bejaarden die niet meer thuis konden blijven wonen. Daarvoor werden hier in Lokeren in 1893 de eerste “kostenierswoonsten” gebouwd.
Deze kosteniers konden er één of twee kamers betrekken. Zij mochten een deel van hun persoonlijke bezittingen meebrengen. Voor de maaltijden werden ze op hun eigen kamer door de zusters bediend en al de nodige zorgen werden verleend.
In 1980 vond de aanbesteding plaats voor een bejaardentehuis.

Op 1 juni 1987 werd WZC Ter Engelen geopend en verhuisden de laatste 25 kosteniers van het klooster naar het rusthuis. Het bewonersaantal werd in verschillende stappen uitgebreid naar 105.

In 1997 werd de ‘Residentie Ter Engelen’ geopend, een GAW (groep van assistentiewoningen) die toen bestond uit 20 serviceflats.

In 2009 werd deze groep uitgebreid met 5 zorgflats. In datzelfde jaar opende ook het Centrum voor Kortverblijf waar 9 kamers ingericht werden om tijdelijke opvang te verlenen. Ten slotte werd het dagverzorgingscentrum Laurens toegevoegd aan het zorgaanbod, een samenwerking tussen Familiezorg en WZC Ter Engelen.

Het ondertussen prachtig gerenoveerd klooster biedt nu onderdak aan alle Zusters van de Congregatie die er kunnen genieten van hun welverdiende rust.

Er is nog steeds een stevige band tussen de Congregatie en ons woonzorgcentrum.