In ons huis vinden we het belangrijk dat we activiteiten kunnen aanbieden op maat van onze bewoners.
Daarbij willen we zeker onze bewoners met dementie niet vergeten.

Speciaal voor hen voorzien we aparte activiteiten waarbij de bewoner centraal staat met zijn eigen karakter, behoeften, verlangens, noden en interesses.

Contactkoor


2 x per maand komt ons contactkoorDe Rietzangers’ bijeen. Het contactkoor richt zich tot personen met dementie en hun familieleden. Binnen dit koor staat zowel het samen zingen als het (dieper) contact dat hierdoor ontstaat centraal.

Meer informatie over een contactkoor kan u vinden op www.koorenstem.be

Reminiscentie


Tijdens de reminiscentie worden aan de hand van triggers herinneringen opgehaald.
Een trigger is bijvoorbeeld een stukje muziek dat je terug doet denken aan een leuk moment. Niet enkel het gehoor is een mogelijk zintuig om te triggeren. Ook de tast, het visuele, de smaak en de reuk kunnen een proces op gang brengen waarbij we terugdenken aan vroeger. Vb: het zien van oude voorwerpen, het proeven van een lievelingsdessert, het ruiken van het parfum dat je partner altijd droeg, … . Door al die prikkels komen er heel wat herinneringen naar boven en komen er gesprekken op gang. Door te vertellen over vroeger kunnen ouderen duidelijk maken wie ze zijn, wat ze beleefd en gepresteerd hebben en wat hen heeft gevormd.

Voorleesuurtje


Dit voorleesuurtje is speciaal bedoeld voor personen met dementie.
De teksten, onderwerpen en voorleesstijl worden aangepast aan hun mogelijkheden.

Zintuigvieringen


Zintuigvieringen zijn kleinschalige vieringen-op-maat in onze kapel of aan de grot in de kloostertuin van de Zusters.
Het zijn vieringen voor hen die weinig of geen aansluiting meer vinden bij gewone eucharistievieringen. Het gesproken woord staat er minder centraal, er wordt vooral gewerkt met symbolen en rituelen.

Tijdens deze vieringen worden alle zintuigen gezien als poorten tot contact. We laten iedereen meevieren ‘op de tast’, ‘met de geur’, ‘op het gehoor’, ‘in het zicht’, … Op die manier krijgen personen met dementie de kans om hun geloof opnieuw te beleven.

Tovertafel


De tovertafel activeert en stimuleert personen met dementie door afbeeldingen interactief te projecteren op een tafel vanuit een projector aan de plafond. Er wordt gebruik gemaakt van bewegingssensoren. De afbeeldingen kunnen ‘aangeraakt’ worden waardoor ouderen in beweging komen en op een leuke manier in contact treden met elkaar. De tovertafel stimuleert zowel op fysisch niveau (het pure bewegen), op sociaal niveau (vb. de bal naar elkaar bewegen) als op verstandelijk niveau (vb. bij de rijmpjes)

De tovertafel mag ook door bezoekers gebruikt worden om zo op een andere manier in contact te kunnen komen met hun familielid. Vraag gerust informatie op de afdeling.