Hof Ter Engelen wil vanuit een christelijke inspiratie gegroeid uit de Congregatie van de Zusters van de Heilige Engelen op een deskundige en verantwoorde wijze ouderen behulpzaam zijn.

Doelstellingen:


  1. Door het ontwikkelen en aanbieden van een ruime dienstverlening (rusthuis, RVT, flats, kortverblijf) willen we inspelen op de diverse zorgvragen van ouderen en hun familie. Zowel zorgbehoevende als valide ouderen uit de regio, krijgen bij ons voorrang.
  2. Wij streven naar financiële leefbaarheid voor de bewoners en voor de instelling.
  3. Wij willen op de eerste plaats een ‘open’ en ‘aangepast’ huis zijn waar bewoners, familie, kennissen, vrienden, flat- en buurtbewoners, vrijwilligers en medewerkers echt ‘welgekomen’ zijn. Wij willen een thuis zijn waar het goed is om te wonen, te werken of gewoon om op bezoek te komen.
  4. Wij willen het levensritme van de bewoners centraal stellen en hen benaderen met de grootst aandacht voor hun privacy en hun autonomie.
  1. Wij willen de bewoners ‘levensnabij zijn’. Wij trachten op een kwaliteitsvolle manier een aangenaam leefklimaat te scheppen door aandacht te geven aan orde en netheid, lekker eten, goede verzorging, sociale en animatieve activiteiten en levens-beschouwelijke ondersteuning. Ook wanneer de gezondheid verzwakt, blijven wij zorgend nabij.
  2. Wij willen onze Christelijke Inspiratie op een eigentijdse manier levendig houden.
  3. Wij willen alle medewerkers ondersteunen en stimuleren door hen te betrekken bij de werking en georganiseerd overleg, aangepaste vorming en individuele aandacht.
  4. Wij stellen ons open voor nieuwe impulsen en inzichten binnen de bejaardenzorg. Voortdurende vernieuwing en verbetering van onze zorgverlening staan voorop.