Familieraad 7 december 2023
Regelmatig organiseren we bewonersparlementen. In kleine groepjes worden bewoners dan uitgenodigd om de aspecten van leven, wonen en zorg in ons huis te bespreken en hun inbreng te geven. Voor familie en mantelzorgers is er de familieraad die meermaals per jaar samenkomt. Zij kunnen dan advies uitbrengen of vragen stellen over alle zaken die de algemene werking van het woonzorgcentrum betreffen. De volgende familieraad gaat door op 7 december om 9:30u.
Alle info in de uitnodiging in bijlage!