Ons hart klopt voor u!

Vanaf 7 december start de campagne ‘Ons hart klopt voor u’, een initiatief van Zorgnet-Icuro, de koepel waartoe wij behoren. Ook onze voorziening neemt hieraan deel. We willen hiermee tonen dat wij ons samen met hart en ziel inzetten om onze bewoners met de best mogelijke en veilige zorg te omringen. Door deel te nemen aan “Ons hart klopt voor u” tonen we aan de buitenwereld én aan elkaar dat ons huis en betrouwbare ouderenzorg vanuit het hart aanbiedt. Hiermee willen we een tegengewicht bieden voor de vaak negatieve berichtgeving over de ouderenzorg.
Alle info over deze campagne vindt u op: http://www.onshartkloptvooru.be